Aktualności

Badania metodą Real-Time PCR

Badania metodą Real-Time PCR INFORMACJA Informujemy, że od 1 marca 2018 roku wykonujemy w naszym laboratorium weterynaryjnym badania metodą Real-Time PCR. Jednym z wielu zastosowań metody jest szybkie i ilościowe wykrywanie nawet małych ilości patogenu (bakterii,...

czytaj dalej

GRUPY KRWI PSÓW

GRUPY KRWI PSÓWINFORMACJA wg. Manual of canine and feline haematology and transfusion medicine. M. Day et all. BSAVA   Wskazanie do oznaczenia: przetoczenie krwi pełnej przy niedokrwistości, dobór partnerów bez konfliktu serologicznego   Dotychczas...

czytaj dalej

Retikulocyty

RetikulocytyINFORMACJA SKORYGOWANY % RETIKULOCYTÓW   % retikulocytów uzyskuje się sumując młodociane krwinki czerwone, zawierające pozostałości RNA, barwiące się nowym błękitem metylenowym lub błękitem brylantowo-krezylowym na granatowo, przypadające na 1 000...

czytaj dalej

Test wykrywający antygen organizmów z rodzaju Giardia

Uprzejmie informujemy, że do oferty naszego laboratorium wprowadzamy nowy test diagnostyczny oparty na metodzie chromatograficznej:
– test immunologiczny pozwalający na wykrycie antygenów pasożytów z rodzaju Giardia w kale psów i kotów.
Wynik testu: pozytywny lub negatywny, dostępny tego samego dnia.

czytaj dalej

Fosfataza zasadowa u psów

Fosfataza zasadowa u psów   Na aktywność fosfatazy zasadowej (ALP) w surowicy składa się aktywność jej izoenzymów z tkanek: kostnego (BALP), wątrobowego (LALP), nerkowego (tkankowy-TALP), łożyskowego w ciąży, jelitowego (IALP) oraz u psów stymulowanego poziomem...

czytaj dalej

Wartości referencyjne

Wartości referencyjneHematologia:  Edytuj * Liczba leukocytów w przedziale: u psów 13-16,5 G/l, a u kotów 16-19 G/l uznawana jest aktualnie (wg BVSA) za wartości progowe leukocytozy, w zależności od rasy i cech osobniczych. ** RDW (red cell distribution width)...

czytaj dalej

TEST KNOTTA

Dirofilarioza podskórna jest chorobą ludzi i zwierząt, w tym psów, kotów i lisów, powodowaną przez inwazje nicieni należących do gatunków: Dirofilaria repens oraz Dirofilaria striata (1, 2).

czytaj dalej

TEST COOMBSA DLA PSA

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości wykonania testu Coombsa dla psa w naszym laboratorium, wprowadzamy to oznaczenie do oferty.

czytaj dalej

SPECYFICZNA LIPAZA TRZUSTKOWA (fPL) U KOTÓW

Diagnozowanie zapalenia trzustki u kotów może być wyzwaniem. Szczególną trudność sprawia dlatego, że większość kotów przejawia nieswoiste objawy ze strony układu pokarmowego (osłabiony apetyt, odwodnienie, utrata wagi, wymioty lub biegunki).

czytaj dalej

CaniV-4

Uprzejmie informujemy, że do oferty naszego laboratorium wprowadzamy nowy test wspierający diagnostykę chorób zakaźnych psów:
Test do jakościowego wykrywania antygenu Dirofilaria immitis oraz przeciwciał przeciwko Ehrlichia canis, Borrelia Burgdorferi i Anaplasma phagocytophilum/Anaplasma platys

czytaj dalej

MIEDŹ (Cu), CYNK (Zn)

Do oferty naszego laboratorium wprowadzamy dwa nowe testy diagnostyczne:
1. Oznaczanie stężenia Miedzi (Cu) w surowicy
2. Oznaczanie stężenia Cynku (Zn) w surowicy
Miedź i Cynk są to mikroelementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wielu enzymów

czytaj dalej

Współczynnik K (Tarczyca pies, kot)

Współczynnik K (Tarczyca pies, kot)INFORMACJA WARTOŚĆ K wg. Canine and Feline Endocrinology and Reproduction – E. C. Feldman     Przeliczenie stężenia fT4 i cholesterolu w surowicy może być pomocne w rozpoznaniu pierwotnej niedoczynności tarczycy.   K =...

czytaj dalej

SPECYFICZNA LIPAZA TRZUSTKOWA U PSÓW (cPL)

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oznaczania specyficznej lipazy trzustkowej (cPLI) u psów, wprowadzamy to oznaczenie do naszej oferty. Zapalenie trzustki jest potencjalnie śmiertelną chorobą często występującą u psów. Diagnoza bywa  trudna z powodu nieswoistych objawów (wymioty, wychudzenie, bóle brzuszne).

czytaj dalej