Badania patomorfologiczne

KodNazwa badaniaMateriałOczekiwanie na wynik dni robocze
P01Histopatologicznenarząd, wycinek
P02Biopsja cienkoigłowa rozmaz
P03Szpik kostny rozmaz
P04Histopatologia krwikrew (EDTA) lub rozmaz