Koaguologia

KodNazwa badaniaMateriałOczekiwanie na wynik dni robocze
K01APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)Krew (cytrynian)1
K02PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)Krew (cytrynian)1
K03FibrynogenKrew (cytrynian)1
K04D-DimerKrew (cytrynian)1