Polska Sieć Laboratoriów Weterynaryjnych

LAB-WET

Nasze placówki

Warszawa

ul. Wita Stwosza 30

Kraków

ul. Zakopiańska 270

Poznań

ul. Bukowska 70

Gdańsk

ul. Warszawska 40

Wrocław

ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 114

Dysponujemy własną flotą kurierską!

O LABORATORIUM

LAB-WET Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne Spółka Cywilna jest prywatnym laboratorium weterynaryjnym, wpisanym do rejestru weterynaryjnych zakładów leczniczych dla zwierząt. Laboratorium istnieje od 1997 roku i posiada siedzibę przy ulicy Wita Stwosza 30 w Warszawie. W 2011 roku powstał nowy oddział w Krakowie przy ulicy Zakopiańskiej 270. Od 1 października 2013 roku rozpoczął działalność nowy oddział w Gdańsku przy ulicy Warszawskiej 40. 

Od 11 sierpnia 2014 roku rozpoczął działalność nowy oddział Wrocław przy ulicy gen. Stefana Grota-Roweckiego 114. Od 19 października 2016 roku rozpoczął działalność nowy oddział Poznań – Dąbrowa przy ulicy Bukowskiej 70 Posiadamy procedury kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej. Bierzemy udział w sprawdzianach hematologicznych i biochemicznych Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź). 

Laboratoriów w całej Polsce

lat doświadczenia

Sprawdź naszą ofertę badań laboratoryjnych!

Aktualności

Badania metodą Real-Time PCR

Badania metodą Real-Time PCR INFORMACJA Informujemy, że od 1 marca 2018 roku wykonujemy w naszym laboratorium badania metodą Real-Time PCR. Jednym z wielu zastosowań metody jest szybkie i ilościowe wykrywanie nawet małych ilości patogenu (bakterii, grzybów, wirusów...

czytaj dalej

Test wykrywający antygen organizmów z rodzaju Giardia

Uprzejmie informujemy, że do oferty naszego laboratorium wprowadzamy nowy test diagnostyczny oparty na metodzie chromatograficznej:
– test immunologiczny pozwalający na wykrycie antygenów pasożytów z rodzaju Giardia w kale psów i kotów.
Wynik testu: pozytywny lub negatywny, dostępny tego samego dnia.

czytaj dalej

SPECYFICZNA LIPAZA TRZUSTKOWA U PSÓW (cPL)

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oznaczania specyficznej lipazy trzustkowej (cPLI) u psów, wprowadzamy to oznaczenie do naszej oferty. Zapalenie trzustki jest potencjalnie śmiertelną chorobą często występującą u psów. Diagnoza bywa  trudna z powodu nieswoistych objawów (wymioty, wychudzenie, bóle brzuszne).

czytaj dalej

Pobieranie materiału

Naczelna zasada:
badanie materiału pochodzącego od zwierząt powinno być wykonywane w laboratorium weterynaryjnym.

 • Tylko laboratoria weterynaryjne: stosują metody sprawdzone na materiale zwierzęcym
 • zatrudniają weterynaryjnych diagnostów laboratoryjnych znających specyfikę materiału pochodzącego od zwierząt i posiadających wiedzę ułatwiająca wybór 
  najlepszych wskaźników zmian w poszczególnych narządach u różnych gatunków zwierząt
 • posiadają aparaturę umożliwiającą zmianę zakresu pomiaru w zależności od cech materiału badanego zwierzęcia, a także wartości referencyjne, uwzględniające rasę i wiek różnych gatunków zwierząt 
Jak prawidłowo pobrać mocz ?
 • Do plastikowego sterylnego pojemnika jednorazowego użytku
 • W ilości ok. 40 ml umożliwiającej dokładne wykonanie wszystkich oznaczeń
 • Z pierwszej porannej mikcji, gwarantującej porównanie do wartości referencyjnych
 • Najlepiej środkowy strumień 
Jak prawidłowo pobrać krew ?

Przygotowanie pacjenta:

 • W dniu poprzedzającym unikać podawania nadmiaru wody i nietypowego pożywienia
 • Nie pobierać krwi od zwierząt zmęczonych i silnie przestraszonych
 • Pobierać krew na czczo, minimum 6 godzin od ostatniego karmienia, przed podaniem jakichkolwiek leków
 • Przed badaniem profilu lipidowego zachować stałą dietę przez 2 tyg. oraz odstęp 14 godz. od ostatniego posiłku
 • Przed badaniem krwi utajonej w kale stosować dietę bezmięsną przez 3 dni

Krew żylną do badania morfologicznego (minimum 20 ul) należy pobrać:

 • Odrzucając pierwsze krople
 • Do probówki z EDTA-K2/K3 (fioletowy korek) o pojemności 1 lub 2 ml
 • Do kreski zaznaczonej przez producenta na probówce, nie więcej – bo powstaną skrzepy, nie mniej – bo nadmiar antykoagulantu uszkodzi krwinki
 • Delikatnie przelewać ze strzykawki do probówki, by nie spowodować hemolizy
 • Po zakorkowaniu zawartość wymieszać bardzo starannie, ale delikatnie – aby nie spowodować hemolizy
 • Pozostawić probówkę w niskiej temperaturze pokojowej
 • Zawiadomić laboratorium o konieczności odbioru próbki w czasie nie przekraczającym 2 godzin
 • Próbka transportowana dłużej powinna być przechowywana w lodówce.
 • Do badania morfologicznego można także pobrać krew włośniczkową, ale jest ona bardziej rozrzedzona

Krew do badania OB:
Przygotowanie pacjenta:

 • Powinna być pobrana do probówki o pojemności 1 lub 2 ml na 3,2% cytrynian sodowy (czarny korek)
 • Dopuszczane jest pobranie do probówki z EDTA-K2/K3 (razem z morfologią)
 • Do badania OB potrzebne jest minimum 1 ml krwi 

Krew do oznaczeń biochemicznych należy pobrać ”na skrzep”:

 • Do czystej, suchej probówki (czerwony korek), nie mieszać, ustawić w pionie
 • Delikatnie przelewać ze strzykawki do probówki, by nie spowodować hemolizy
 • Po powstaniu skrzepu (ok. 15 min.) wstawić do lodówki.
 • Do każdego badania biochemicznego potrzebna jest inna ilość surowicy: od 10 do 50 ul, stąd z 1 ml krwi po uzyskaniu maximum 300 ?
  l surowicy można  wykonać 6 różnych oznaczeń
 • Do badania glukozy krew powinna być pobierana na EDTA-K2 z fluorkiem sodowym (szary korek)
 • Krew ”na skrzep” do oznaczenia stężenia bilirubiny należy chronić przed światłemKrew do niektórych oznaczeń biochemicznych wykonywanych w osoczu wersenianowym należy pobrać tak, jak do badania morfologicznego (EDTA-K2/K3)

Krew do oznaczeń koagulogramu

 • Do probówki z 1,7% cytrynianu sodowego (niebieski korek)
 • Nie stosować opaski uciskowej
Jak prawidłowo pobrać płyn z jamy ciała oraz płyn mózgowo-rdzeniowy ?
 • Jedna probówka: tak jak do badania biochemicznego (”na skrzep”)
 • Zawiadomić laboratorium o konieczności odbioru próbki w czasie nie przekraczającym 2 godzin
 • Próbka transportowana dłużej powinna być przechowywana w temp. +4C.
Jak prawidłowo pobrać wymaz do badania bakteriologicznego?
 • Przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub 7 dni po jej zakończeniu
 • Materiał ze zmian pobrać do wymazówki z podłożem transportowym i przekazać do badania. 
Jak prawidłowo pobrać materiał do badania mykologicznego?
 • Wyrwać kilkanaście włosów wraz z cebulkami z obrzeża zmian i/lub
 • Zeskrobać, np. skalpelem naskórek bez naruszania ciągłości skóry
 • Materiał (wraz ze skalpelem) umieścić w jałowym, zamykanym pojemniku 
Jak prawidłowo pobrać kał do badania parazytologicznego?
 • Kał należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia
 • Zebrać z kilku miejsc oddanego kału do sterylnego pojemnika jednorazowego użytku
 • Pobierać trzykrotnie, najlepiej co drugi dzień
 • Próbki przechowywać w lodówce w szczelnym pojemniku 
Jak prawidłowo pobrać materiał do badania histopatologicznego?
 • Ze zmienionych nowotworowo bardzo dużych części tkanki należy pobrać jej niewielkie fragmenty z kilku miejsc, najlepiej z tkanką otaczającą
 • Niewielkie zmienione tkanki należy pobrać w całości wraz z tkanką otaczającą
 • Bardzo małe fragmenty tkanki należy rozłożyć na bibułce i wraz z nią umieścić w formalinie
 • Pobrany materiał umieścić w pojemniku z 4% formaliną (1cz. 37% paraformaldehydu + 9 cz. wody) i pozostawić na maximum 48 godzin w temp. pokojowej. 
         Nie chłodzić!
 • Objętość formaliny powinna być 20-krotnie większa od objętości wycinka
 • Przy podejrzeniu zmian nowotworowych rozpoznawanych metodami immuno-histochemicznymi próbkę w formalinie można przechowywać tylko 24 godziny
 • Materiał z biopsji cienko igłowej należy rozmazać na szkiełku podstawowym, wysuszyć i ew. pokryć preparatem Cytofix, zabezpieczając końce szkiełka przed              sklejeniem przy pomocy plastra. Nie przechowywać!
 • Materiał z biopsji grubo igłowej traktować jak mały fragment tkanki, rozłożyć na bibułce i umieścić w formalinie
 • W razie wątpliwości skontaktować się z laboratorium 
Jak opisać próbkę ?

 Naklejka na pojemniku lub probówce winna zawierać

 • imię i nazwisko właściciela
 • gatunek, rasa, wiek zwierzęcia

  Skierowanie do laboratorium

 • imię i nazwisko właściciela
 • gatunek, rasa, płeć, kastracja i wiek zwierzęcia
 • data i godzina pobrania materiału
 • pieczątka lecznicy i lekarza
 • informacja o próbce: rodzaj materiału i antykoagulantu
 • zlecenie
 • uwagi: rozpoznanie i informacja o stosowanym leczeniu
Pobierz skierowanie

Współpracujemy

Kontakt

Dane do przelewu

WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE LAB-WET
02-661 WARSZAWA
UL. WITA STWOSZA 30
Numer konta bankowego:
42 1020 1127 0000 1602 0087 1954

8 + 8 =

Warszawa

Laboratorium Weterynaryjne: 
ul. Wita Stwosza 30, 02-661 Warszawa

Laboratorium czynne całodobowo

Tel. 22 852-45-25, 22 497-50-24
Fax. 22 852-45-20
Kurier zlecenia: 501-782-940
e-mail: biuro@labwet.pl

Dział wysyłkowy
Tel./Fax
22 852-61-36
e-mail: labwet@labwet.pl

Kraków

ul. Zakopiańska 270
30-435 Kraków

Laboratorium czynne:
Poniedziałek – Piątek  10.00 – 20.00
Sobota 10.00 – 15.00
Niedziela nieczynne

Tel./fax 12 256-32-76
Kurier zlecenia: 501-077-911

e-mail: krakow@labwet.pl

Gdańsk

ul. Warszawska 40
80-180 Gdańsk

Laboratorium czynne:
Poniedziałek – Piątek  10.00 – 20.00
Sobota 10.00 – 15.00
Niedziela nieczynne

Tel./fax 58 301-90-41
Kurier zlecenia: 501-274-874
e-mail: gdansk@labwet.pl

Poznań/Dąbrowa

ul. Bukowska 70
62-070 Dąbrowa

Laboratorium czynne:
Poniedziałek – Piątek  10.00 – 20.00
Sobota 10.00 – 15.00
Niedziela nieczynne

Tel./fax 61-679-22-88
Kurier zlecenia: 503-771-377
e-mail: poznan@labwet.pl

Wrocław

ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 114
52-232 Wrocław

Laboratorium czynne:
Poniedziałek – Piątek  10.00 – 20.00
Sobota 10.00 – 15.00
Niedziela nieczynne

Tel./fax 71-396-94-31
Kurier zlecenia: 502-742-854
e-mail: wroclaw@labwet.pl