O Laboratorium

LAB-WET Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne Spółka Cywilna jest prywatnym laboratorium weterynaryjnym, wpisanym do rejestru weterynaryjnych zakładów leczniczych dla zwierząt.

Laboratorium istnieje od 1997 roku i posiada siedzibę przy ulicy Wita Stwosza 30 w Warszawie.
W 2011 roku powstał nowy oddział w Krakowie przy ulicy Zakopiańskiej 270.
1 października 2013 roku rozpoczął działalność nowy oddział w Gdańsku przy ulicy Warszawskiej 40.
11 sierpnia 2014 roku rozpoczął działalność nowy oddział we  Wrocławiu przy ulicy gen. Stefana Grota-Roweckiego 114.
19 pażdziernika 2016 roku rozpoczął działalność nowy oddział Poznań – Dąbrowa przy ulicy Bukowskiej 70.
15 grudnia 2020 roku rozpoczął działalność nowy oddział w Szczecinie przy ulicy Koralowej 105.

Posiadamy procedury kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej. Bierzemy udział w sprawdzianach hematologicznych i biochemicznych Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź).

Świadczymy usługi badań laboratoryjnych dla klinik, lecznic, przychodni i gabinetów weterynaryjnych w Warszawie i jej okolicach oraz na obszarze całego kraju. Materiał do badań odbieramy z lecznic weterynaryjnych z wykorzystaniem własnego działu kurierskiego, natomiast wyniki badań są przekazywane tego samego dnia drogą telefoniczną, faksem lub e-mail.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel.

Kierownik laboratorium – Prof. dr hab. lek. wet. Anna Winnicka, specjalista z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej.

 

Do administrowania laboratorium weterynaryjnego wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie, które umożliwia przedstawienie wyników badań laboratoryjnych w bardzo przejrzystej formie z podanymi wartościami referencyjnymi, przechowywanie tych wyników z możliwością szybkiego wyszukiwania archiwalnych wyników pacjentów, wykonanie szczegółowych dowolnych zestawień miesięcznych oraz wydruk rachunków i faktur.

Wyposażenie laboratorium umożliwia wykonanie analiz laboratoryjnych u większości zwierząt towarzyszących, gospodarskich, laboratoryjnych, a także egzotycznych.

Od ponad dziesięciu lat współpracujemy z lecznicami takimi jak:

Centum Zdrowia Małych Zwierząt MULTIWET

Całodobowa Klinika Weterynaryjna ELWET

Wykonujemy badania dla różnych instytucji naukowych i doświadczalnych, takich jak:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

Współpracujemy z fundacjami dla zwierząt:

Fundacja Azyl pod Psim Aniołem

Fundacja Opieki nad Zwierzętami CANIS

Fundacja Boksery w Potrzebie i inne…

Wykonujemy badania dla lekarzy weterynarii na potrzeby ich prac naukowych. Jesteśmy współautorami różnych publikacji, które ukazały się w Polsce i za granicą. Opracowywujemy nowatorskie badania z zakresu diagnostyki weterynaryjnej.