Pracownia urologiczna

Aparat urologiczny

Pointe 2000 (oznaczenia biochemiczne w moczu, płynie z jamy ciała). Aparat wykonuje także oznaczenia typu ELISA.