Nasz zespół

Prof. dr hab. Anna Winnicka

Specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

Lekarz weterynarii, specjalista w zakresie wetrynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, nauczyciel akademicki. Autorka „Wartości referencyjnych podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii” oraz licznych prac badawczych i popularno – naukowych poświęconych analityce klinicznej. Uznany w kraju konsultant badań hematologicznych, cytologicznych i biochemicznych. Wykładowca na licznych konferencjach naukowych oraz kursach specjalizacyjnych, podyplomowych i warsztatach diagnostycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Cytometrycznego.

Dr n. wet. Anna Rodo

Biolog, lekarz weterynarii, adiunkt w Zakładzie Patomorfologii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W latach 2002-2006 studia doktoranckie w ramach studium Weterynaryjne Nauki Kliniczne. W 2007 obroniona rozprawa doktorska na temat: Ekspresja receptora HER-2, kadheryny E oraz białka p53 w nowotworach gruczołu sutkowego suk Zainteresowania zawodowe: patomorfologia nowotworów, patologia kliniczna psów i kotów.

Dr n. wet. Wojciech Zygner

Specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

Lekarz weterynarii, adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Czytaj więcej

W latach 1997 – 2003 studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od czwartego roku studiów pracował i zdobywał wiedzę jako wolontariusz, a od szóstego roku jako asystent stażysta w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii. W tym też czasie rozpoczął naukę technik diagnostycznych stosowanych w parazytologii weterynaryjnej i od tego momentu nieprzerwanie wykonuje diagnostyczne badania parazytologiczne. W latach 2003 – 2007 studia doktoranckie w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii. Na początku 2008 roku na macierzystej uczelni z wyróżnieniem obronił pracę doktorską zatytułowaną: Występowanie DNA Babesia canis canisBorrelia burgdorferi s.l., Anaplasma phagocytophilum oraz Hepatozoon canis we krwi psów i tkankach kleszczy pasożytujących u psów w Warszawie. W latach 2009 – 2011 podyplomowe studia specjalizacyjne w dziedzinie Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ukończone zdaniem państwowego egzaminu specjalizacyjnego przed Zespołem Egzaminacyjnym Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w PIWet-PIB w Puławach.

W 2010 roku otrzymał indywidualną Nagrodę 1-go stopnia Jego Magnificencji Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe.

Zainteresowania zawodowe: parazytologia weterynaryjna, patogeneza babeszjozy psów, patologia kliniczna psów i kotów.

Autor lub współautor ponad 50 oryginalnych bądź przeglądowych prac naukowych z zakresu parazytologii i praktyki weterynaryjnej opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Sylwia Maliszewska

Dyrektor regionalny oddział Małopolski i Śląski

mgr biologii Barbara Sobków

mgr biologii Wiesława Stępniewska