Wartości referencyjne

Hematologia:

 

Edytuj

* Liczba leukocytów w przedziale: u psów 13-16,5 G/l, a u kotów 16-19 G/l uznawana jest aktualnie (wg BVSA)

za wartości progowe leukocytozy, w zależności od rasy i cech osobniczych.

** RDW (red cell distribution width) wskaźnik anizocytozy.

 

WyszczególnienieJednostkiPiesKotKońBydło
Leukocytyx109/l (G/l)6,0-12,0*6,0-20,0*5,5-12,04,0-12,0
Erytrocytyx1012/l (T/l)5,8-9,16,5-10,05,5-10,05,0-7,0
Hemoglobinammol/l8,0-12,56,2-9,34,9-11,24,9-8,7
Hematokrytl/l0,37-0,590,30-0,450,24-0,520,24-0,46
MCVfl57-7739-5535-5840-60
MCHCmmol/l19,1-23,018,6-22,319,2-22,918,6-22,3
RDW**%14-1914-31
Płytki krwix109/l (G/l)180-580300-800150-400150-650
OB opad krwinekmm/h1-62-61350-2
Obraz krwinek białych
Granulocyty:
Obojętnochłonnex109/l (G/l)2,5-13,0
Pałeczkowatex109/l (G/l)do 0,7
%do 60-30-60-2
Segmentowanex109/l (G/l)3,1-11,0
%52-8335-7535-7515-45
Kwasochłonnex109/l (G/l)do 1,20-1,5
%do 102-122-122-12
Zasadochłonne%rzadkorzadko0-30-2
Limfocytyx109/l (G/l)0,6-4,01,5-7,0
%10-4020-5515-5045-75
Monocytyx109/l (G/l)do 0,36do 1,0
} nie stwierdzono
%0-31-42-52-7
Obraz krwinek czerwonych
Anizocytoza
Polichromazja
Poikilocytoza
prawidłowy – bez zmian
Erytroblasty /100 leukocytównormalnie nie występują we krwi obwodowej
Retykulocyty%do 1,0do 0,6
Koagulologram
PT czas protrombinowysek7-107-12
APTT czas kaolinowy
– kefalinowy
sekdo 11do 15
Fibrynogeng/l1,0-5,00,5-3,0

 

Hematologia:

WyszczególnienieJednostkiPiesKotKońBydło
Chemia kliniczna:
AlAT (ALT)U/ldo 6020-1073-2525-74
AspAT (AST)U/ldo 456-44205-55558-100
ALP (AP)U/l3-15523-107109-31541-116
AmylazaU/l300-1850433-1248do 3030-38
LipazaU/l25-900 do 250 460-87032-198
CKU/l5-467 49-68890-56556-1236
GGTU/l5-25do 1012-4522-64
LDHU/l105-1683 161-1051520-14802666-4293
Białko całkowiteg/l55-75 60-8060-7851-71
Albuminyg/l33-5627-3929-5932-49
Globulinyg/l28-4228-4227-45
Bilirubina całkowitamg/dl0,3-0,90,5-1,2 0,8-1,50,1-0,4
Mocznikmg/dl20-5025-7025-4510-45
Kreatyninamg/dl0,8-1,71,0-2,0 1,2-1,91,0-2,1
Glukozamg/dl60-120100-130 55-11040-80
Fosformg/dl2,5-6,33,0-6,83,5-5,93,1-8,4
Wapńmg/dl8,4-11,5 8,0-11,19,0-12,59,0-12,1
Magnezmg/dl1,7-2,92,1-3,21,7-2,81,9-3,0
Kwas moczowymg/dl 0,2-0,90,0-1,90,9-1,00,0-2,7
Potasmmol/l4,1-5,44,1-5,6 3,5-4,73,8-5,1
Sódmmol/l139,1-156,5143,6-156,5139,1-156,5134,8-156,5
Cholesterol całk.mg/dl127,7-360,077,4-201,250,3-108,469,7-201,2
Chlorkimmol/l98,7-115,6101,5-118,490,2-107,293,1-107,2
Triacyloglicerolemg/dl17,7-115,117,7-159,48,86-62,028,86-26,57
Żelazommol/l16,8-21,812,2-38,513,1-25,121,5-35,8
ECCml/kg/min1,6-4,5
Hormony tarczycy:
T3ng/dl50-16075-150
T4ng/ml10-40 10-30
fT3pg/ml1,8-2,51,8-2,5
fT4ng/dl1-4 1-3
TSHng/ml0,03-0,8
Inne oznaczenia:
Kortyzolnmol/l27,6-165,5 27,6-137,9
Luminalµg/ml15,0-45,015-45
InsulinaµIU/ml15-2015-20
Estradiol (samiec)pg/ml0,5-5,00,5-5,0
Estradiol (samica)pg/ml 20,0-60,020,0-60,0
Testosteron (samiec)ng/ml0,5-6,00,5-6,0
Testosteron (samica)ng/ml< 0,5< 0,5
Parathormonpg/ml9,1 - 59,04,54 -18,6
Fruktozaminammol/l225 - 3654,54 -18,6