Wartości referencyjne

Hematologia:

 

Edytuj

* Liczba leukocytów w przedziale: u psów 13-16,5 G/l, a u kotów 16-19 G/l uznawana jest aktualnie (wg BVSA)

za wartości progowe leukocytozy, w zależności od rasy i cech osobniczych.

** RDW (red cell distribution width) wskaźnik anizocytozy.

 

Wyszczególnienie Jednostki Pies Kot Koń Bydło
Leukocyty x109/l (G/l) 6,0-12,0* 6,0-20,0* 5,5-12,0 4,0-12,0
Erytrocyty x1012/l (T/l) 5,8-9,1 6,5-10,0 5,5-10,0 5,0-7,0
Hemoglobina mmol/l 8,0-12,5 6,2-9,3 4,9-11,2 4,9-8,7
Hematokryt l/l 0,37-0,59 0,30-0,45 0,24-0,52 0,24-0,46
MCV fl 57-77 39-55 35-58 40-60
MCHC mmol/l 19,1-23,0 18,6-22,3 19,2-22,9 18,6-22,3
RDW** % 14-19 14-31
Płytki krwi x109/l (G/l) 180-580 300-800 150-400 150-650
OB opad krwinek mm/h 1-6 2-6 135 0-2
Obraz krwinek białych
Granulocyty:
Obojętnochłonne x109/l (G/l) 2,5-13,0
Pałeczkowate x109/l (G/l) do 0,7
% do 6 0-3 0-6 0-2
Segmentowane x109/l (G/l) 3,1-11,0
% 52-83 35-75 35-75 15-45
Kwasochłonne x109/l (G/l) do 1,2 0-1,5
% do 10 2-12 2-12 2-12
Zasadochłonne % rzadko rzadko 0-3 0-2
Limfocyty x109/l (G/l) 0,6-4,0 1,5-7,0
% 10-40 20-55 15-50 45-75
Monocyty x109/l (G/l) do 0,36 do 1,0
} nie stwierdzono
% 0-3 1-4 2-5 2-7
Obraz krwinek czerwonych
Anizocytoza
Polichromazja
Poikilocytoza
prawidłowy – bez zmian
Erytroblasty /100 leukocytów normalnie nie występują we krwi obwodowej
Retykulocyty % do 1,0 do 0,6
Koagulologram
PT czas protrombinowy sek 7-10 7-12
APTT czas kaolinowy
– kefalinowy
sek do 11 do 15
Fibrynogen g/l 1,0-5,0 0,5-3,0

 

Hematologia:

WyszczególnienieJednostkiPiesKotKońBydło
Chemia kliniczna:
AlAT (ALT)U/ldo 6020-1073-2525-74
AspAT (AST)U/ldo 45 6-44205-55558-100
ALP (AP)U/l3-15523-107109-31541-116
AmylazaU/l300-1850433-1248do 3030-38
LipazaU/l25-900 do 250 460-87032-198
CK U/l5-467 49-68890-56556-1236
GGT U/l5-25do 1012-4522-64
LDHU/l105-1683 161-1051520-14802666-4293
Białko całkowiteg/l 55-75 60-8060-7851-71
Albuminyg/l 33-5627-3929-5932-49
Globulinyg/l 28-4228-4227-45
Bilirubina całkowitamg/dl0,3-0,90,5-1,2 0,8-1,50,1-0,4
Mocznik mg/dl20-5025-7025-4510-45
Kreatyninamg/dl0,8-1,71,0-2,0 1,2-1,91,0-2,1
Glukozamg/dl60-120100-130 55-11040-80
Fosformg/dl2,5-6,33,0-6,83,5-5,93,1-8,4
Wapńmg/dl8,4-11,5 8,0-11,1 9,0-12,59,0-12,1
Magnezmg/dl1,7-2,92,1-3,2 1,7-2,81,9-3,0
Kwas moczowymg/dl 0,2-0,90,0-1,90,9-1,00,0-2,7
Potasmmol/l4,1-5,44,1-5,6 3,5-4,73,8-5,1
Sódmmol/l139,1-156,5143,6-156,5139,1-156,5134,8-156,5
Cholesterol całk.mg/dl127,7-360,077,4-201,250,3-108,469,7-201,2
Chlorkimmol/l98,7-115,6101,5-118,490,2-107,293,1-107,2
Triacyloglicerolemg/dl17,7-115,117,7-159,48,86-62,028,86-26,57
Żelazommol/l16,8-21,812,2-38,513,1-25,121,5-35,8
ECCml/kg/min1,6-4,5
Hormony tarczycy:
T3 ng/dl50-160 75-150
T4ng/ml10-40 10-30
fT3pg/ml1,8-2,51,8-2,5
fT4ng/dl1-4 1-3
TSHng/ml0,03-0,8
Inne oznaczenia:
Kortyzolnmol/l27,6-165,5 27,6-137,9
Luminalµg/ml15,0-45,015-45
InsulinaµIU/ml 15-2015-20
Estradiol (samiec)pg/ml0,5-5,00,5-5,0
Estradiol (samica)pg/ml 20,0-60,020,0-60,0
Testosteron (samiec)ng/ml0,5-6,00,5-6,0
Testosteron (samica)ng/ml< 0,5< 0,5
Parathormonpg/ml9,1 - 59,04,54 -18,6
Fruktozaminammol/l225 - 3654,54 -18,6