Stosunek białka całkowitego do hematokrytu interpretacja wyników

INFORMACJA

HEMATOKRYT BIAŁKO CAŁKOWITE INTERPRETACJA
PODWYŻSZONYPODWYŻSZONEOdwodnienie
PODWYŻSZONYPRAWIDŁOWESkurcz śledziony (b. pobudliwe psy)
PODWYŻSZONYPRAWIDŁOWENadkrwistość pierwotna lub wtórna
PODWYŻSZONYPRAWIDŁOWEOdwodnienie maskowane przez hipoproteinemie
PODWYŻSZONYOBNIŻONEHipoproteinemia + skurcz śledziony
PRAWIDŁOWY PODWYŻSZONENiedokrwistość maskowana przez odwodnienie
PRAWIDŁOWY PODWYŻSZONEWzrost stężenia globulin
PRAWIDŁOWY PRAWIDŁOWENORMA
PRAWIDŁOWY OBNIŻONE Znaczna utrata białek (nerki, układ pokarmowy)
PRAWIDŁOWY OBNIŻONE Zmniejszona produkcja białek (choroby wątroby)
OBNIŻONYPODWYŻSZONEZnaczna niedokrwistość + odwodnienie
OBNIŻONYPRAWIDŁOWEZwiększony rozpad krwinek
OBNIŻONY PRAWIDŁOWEZmniejszona produkcja krwinek
OBNIŻONYPRAWIDŁOWEPrzewlekła utrata krwi (niedobór żelaza)
OBNIŻONYOBNIŻONEPrzewodnienie
OBNIŻONYOBNIŻONEKrwotok zewnętrzny