Retikulocyty

INFORMACJA

SKORYGOWANY % RETIKULOCYTÓW

 

% retikulocytów uzyskuje się

sumując młodociane krwinki czerwone, zawierające pozostałości RNA, barwiące się

nowym błękitem metylenowym lub błękitem brylantowo-krezylowym na granatowo,

przypadające na 1 000 erytrocytów i podzieleniu wyniku przez 10

 

Retikulocyty psów – wszystkie krwinki z resztkami RNA

Retikulocyty kotów – tylko z agregatami RNA (nie liczyć form punktowych)

 

NORMA: u psów do 1%, u kotów do 0,6%

 

WYNIK WYŻSZY – RETIKULOCYTOZA – NALEŻY INTERPRETOWAĆ

W POWIĄZANIU Z HEMATOKRYTEM

 

Skorygowany % retikulocytów

=

% retikulocytów x Ht pacjenta / Ht prawidłowy (psa – 45%, kota – 37%)

 

Wynik < 1% nie ma potrzeby korekty

Wynik > 3% odpowiedź regeneratywna szpiku adekwatna do nasilenia niedokrwistości

Nasilenie regeneracji: PIES 1-4 nieznaczna, 5-20 mierna, powyżej 20 znaczna

KOT 0,5-2 2-4 powyżej 5

 

Przykłady:

 

PIES Retikulocyty – 2%, Ht – 40%

% skorygowany = 2 x 40/45 = 1,78

Regeneracja nieznaczna

 

PIES Retikulocyty – 10%, Ht – 30%

% skorygowany = 10 x 30/45 = 6,67

Regeneracja mierna

 

PIES Retikulocyty – 2%, Ht – 10%

% skorygowany = 2 x 10/45 = 0,44

Regeneracja śladowa/brak

 

 

 

 

 

Korektę % retikulocytów można zastąpić podaniem wyniku w liczbach bezwzględnych

NORMA: u psów do 80 tys./ml, u kotów do 60 tys./ml

 

Przykłady:

 

PIES Retikulocyty – 2%, Ery – 6 mln /ml

Liczba retikulocytów = 0,02 x 6 mln /ml = 120 tys./ml

Regeneracja nieznaczna

 

PIES Retikulocyty –10%, Ery – 3 mln /ml

Liczba retikulocytów = 0,1 x 3 mln /ml = 300 tys./ml

Regeneracja mierna

 

PIES Retikulocyty – 2%, Ery – 2 mln /ml

Liczba retikulocytów = 0,02 x 2 mln /ml = 40 tys./ml

Regeneracja śladowa/brak

 

 

Nasilenie regeneracji: PIES 150 tys./ml nieznaczna, 300 tys./ml mierna, 500 tys./ml znaczna

KOT 50 tys./ml 100 tys./ml 200 tys./ml