TEST COOMBSA DLA PSA

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości wykonania testu Coombsa dla psa w naszym laboratorium, wprowadzamy to oznaczenie do oferty.

Bezpośredni test antyglobulinowy (bezpośredni test lub odczyn Coombsa, DAT – Direct Antiglobulin Test) wykrywa przeciwciała IgG, IgM oraz składnik c3 układu dopełniacza związane z błoną erytrocytów, nie wywołujące autoaglutynacji. Informuje o odpowiedzi autoimmunologicznej organizmu i jest pomocny w diagnozowaniu anemii hemolitycznej o podłożu immunologicznycm (IMHA – immune-mediated hemolytic anemia) o etiologii zarówno pierwotnej jak i wtórnej (np. infekcje lub nowotwory).

Materiał do badań: krew żylna pobrana na EDTA.
Wynik: dodatni lub ujemny, dostępny tego samego dnia.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z laboratorium.