SPECYFICZNA LIPAZA TRZUSTKOWA (fPL) U KOTÓW

INFORMACJA

Diagnozowanie zapalenia trzustki u kotów może być wyzwaniem. Szczególną trudność sprawia dlatego, że większość kotów przejawia nieswoiste objawy ze strony układu pokarmowego (osłabiony apetyt, odwodnienie, utrata wagi, wymioty lub biegunki). Oznaczanie całkowitej lipazy lub amylazy we krwi jest mało pomocne w diagnozie zapalenia trzustki.

W związku z tym wprowadzamy do oferty test wykrywający podwyższony poziom specyficznej lipazy trzustkowej (fPL) u kotów. Enzym ten jest syntetyzowany przez trzustkę i wydzielany do układu trawiennego. W fizjologicznych warunkach tylko niewielka część przechodzi do krążenia ogólnego. Jednak w przypadku zapalenia trzustki, duża ilość specyficznej lipazy pojawia się we krwi i jest możliwe oznaczenie jej metodami laboratoryjnymi.

Materiał do badań: krew żylna pobrana na skrzep.
Wynik: w normie lub podwyższony. Dostępny tego samego dnia.