Badania metodą Real-Time PCR

INFORMACJA

Do oferty naszego laboratorium wprowadzamy dwa nowe testy diagnostyczne:

1. Oznaczanie stężenia Miedzi (Cu) w surowicy

2. Oznaczanie stężenia Cynku (Zn) w surowicy

Miedź i Cynk są to mikroelementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wielu enzymów.
Miedź jest magazynowana w wątrobie i jest istotna w procesie hematopoezy. Niedobór tego pierwiastka może prowadzić (szczególnie u przeżuwaczy) do zahamowania wzrostu i zmniejszenia wydajności. Oznaczenie jej poziomu może być też przydatne w diagnostyce hepatopatii i niedokrwistości hemolitycznej.
Niedobór Cynku odpowiadać może za upośledzenie płodności i wzrostu, złe gojenie się ran, osłabioną odpowiedź immunologiczną.

Materiał: krew żylna pobrana na skrzep.
Wynik: stężenie Cu lub Zn w surowicy, dostępny tego samego dnia.